trzeźwa na umór

nawet gdybyś złym był do cna
humorystą lub artystą
ziewającym wciąż buddystą
lub sadystą eskapistą
mesjanistą spirytystą
egoistą ateistą
defetystą fetyszystą
talmudystą onanistą
glistą ekshibicjonistą
nouveau riche immoralistą
komunistą animistą
niby-socjaldarwinistą
aferzystą rekordzistą
kiepem i imperialistą
gdybyś ty był wódką czystą
a ja na umór trzeźwa, jak łza
wypiłabym ciebie do dna

Reklamy